…czyli wstęp, I rozdział i stronę redakcyjną można już zobaczyć tam.