mr makowski: (…) robimy stronę „obok” i umieszczamy tam „przypisy” do książki (uzupełnienia, zdjęcia, dodatki (…)