mr makowski: (…) robimy stronę „obok” i umieszczamy tam „przypisy” do książki (uzupełnienia, zdjęcia, dodatki (…)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.